Sự kiện Event TOP10 tống kim 24-25-26

📛Thông báo sự kiện Event giải trí đua top 10 tống kim📛
🔹Thời gian sự kiện 21h00 3 ngày ( 24 - 25 - 26 )
🔹Vào trận tống kim 21h00 khi đạt TOP10 tống kim sẽ được tính điểm như sau.

👉TOP1 : 10 điểm
👉TOP2 : 9 điểm
👉TOP3 : 8 điểm
👉TOP4 : 7 điểm
👉TOP5 : 6 điểm
👉TOP6 : 5 điểm
👉TOP7 : 4 điểm
👉TOP8 : 3 điểm
👉TOP9 : 2 điểm
👉TOP10 : 1 điểm
🔰Kết thúc sau 3 ngày tổng điểm lại TOP10 sẽ được trao tặng vòng sáng chiến thần tống kim.
🔰Nếu như số điểm bằng nhau thì sẽ dựa vào số pk giết người để tính TOP

🎁TOP1 : Vòng sáng chiến thần tống kim 7 ngày + 700 điểm nạp
🎁TOP2 : Vòng sáng chiến thần tống kim 5 ngày + 500 điểm nạp
🎁TOP3 : Vòng sáng chiến thần tống kim 3 ngày + 300 điểm nạp
🎁TOP4-10 : Vòng sáng chiến thần tống kim 2 ngày + 200 điểm nạp
🔰Lưu ý điểm nạp và vòng sáng chỉ thưởng cho những acc có TOP sẽ không có cộng dồn hoặc đưa vào acc khác
🚫Vòng sáng chiến thần tống kim sẽ hỗ trợ thêm các thuộc tính sau.
🎈Tăng công kích kỹ năng : 50%
🎈Kháng tất cả : 5%
🎈Nội lực tối đa : 5000
🎈Sinh lực tối đa : 5000
🎈Triệt tiêu sát thương : 50