Bảng giá mua Vàng Ném

Vàng Ném xuất hiện là một loại tiền tệ nhưng sẽ không gây ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm game của chư vị. Bởi vì, TRUYENTHUYETVL2024 sẽ không thu phí giờ chơi hay ngày chơi thông qua Vàng nén.

Theo đó, Bổn Trang sẽ gửi đến quý nhân sĩ hướng dẫn & thông tin các mệnh giá như sau:

Nội dung & mệnh giá quy đổi

 • Hình thức mua Vàng Ném: Thẻ cào, ATM, MOMO
 • NPC & vật phẩm liên quan:
Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ

NPC Tiền Trang

 • Vị trí: Lâm An (180/191).
 • Chức năng: Rút & kiểm tra Vàng nén.
 • Rút theo các mệnh giá cho mỗi lần tối đa 500 Vàng Ném


Vàng Ném

 • Nguồn Gốc: Nhận được khi quy đổi thành công & rút tại Tiền Trang.

 • Tính chất: Xếp chồng 500 vật phẩm/ô.

 • Chức năng: Đổi vật phẩm tại Kỳ Trân Các, sử dụng trong các tính năng sắp tới.
 • Mệnh giá quy đổi ATM - MOMO:
Liên hệ Fanpage để nhận số ATM và MOMO để nạp: https://www.facebook.com/truyenthuyetvl
Mệnh giá Bank/MoMo (VNĐ) Vàng Ném nhận Điểm tích lũy nạp nhận
1.000.000 5000 không có

Hướng dẫn nhận Vàng Ném

 • Đối thoại với NPC Tiền Trang tại Ba Lăng Huyện.
 • Chọn rút Vàng Ném
 • Lưu ý: Trong quá trình rút Vàng Ném tuyệt đối không được thoát game.