Sự kiện event tháng 3 - Quốc tế phụ nữ

Chào mừng sự kiện năm mới tết Giáp Thìn, Nhằm chung vui cùng toàn thể với nhân sĩ bằng sự kiện vô cùng đặc biệt tại sự kiện Tháng 3 - Bó Hoa Hồng với vô số phần thưởng hấp dẫn đang chờ quý nhân sĩ.

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Đối tượng: Tất cả các nhân vật tham gia tại TruyềnThuyếtVL2024 .
  • Lưu ý: Trống 10 ô hành trang để tham gia sự kiện khi sử dụng vật phẩm & nhận thưởng.

NPC & hướng dẫn tham gia

Hình ảnh Ghi chú

NPC - Sự kiện 8 tháng 3

              Vị trí: Thất đại thành thị

                (+)Mua pháo hoa mừng năm mới

                  (+)Nhận thưởng mốc pháo hoa mừng năm mới

VLTK - Công Thành Chiến
Bó Hoa Hồng

                                              Nguồn gốc: Mua tại sự kiến event tết 8 tiền đồng / vật phẩm 

                                              Giới hạn sử dụng: 50.000/Nhân vật. Được giao dịch, bày bán...

Phần thưởng mốc sử dụng:

Mốc sử dụng Phần thưởng
10.000 Linh thạch : 50.
Xu may mắn : 50.
Càn khôn song tuyệt bội : 1.  
Túi hành hiệp lệnh : 150.
Bí kiếp kỹ năng 150 - 21 cấp : 1.
20.000 Linh thạch : 50.
Xu may mắn : 50.
Túi hành hiệp lệnh : 150.
Bí kiếp kỹ năng 150 - 22 cấp : 1.
50.000 Linh thạch : 200.
Xu may mắn : 200.
Túi hành hiệp lệnh : 300.
Bí kiếp kỹ năng 150 - 23 cấp : 1.
100.000 Linh thạch : 500.
Xu may mắn : 500.
Túi hành hiệp lệnh : 500.
Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 cấp : 1.
200.000 Linh thạch : 1000.
Xu may mắn : 1000.
Túi hành hiệp lệnh : 1000.
Bí kiếp kỹ năng 150 - 25 cấp : 1.
500.000 Linh thạch : 2000.
Xu may mắn : 2000.
Túi hành hiệp lệnh : 2000.
Bí kiếp kỹ năng 150 - 26 cấp : 1.

Phần thưởng sử dụng bó hoa hồng ngẫu nhiên nhận được .

Phần thưởng sử dụng bó hoa hồng

Hành hiệp lệnh

Linh thạch

Càn khôn song tuyệt bội

Xu may mắn

Hồi thiên tái tạo lễ bao

Huyền tinh khoáng thạch

Triệu mãnh ( siêu hiếm )

Cống nguyệt , phụng nguyệt