Tổng hợp khung giờ hoạt động Bang, cá nhân và phần thưởng tính năng

TRUYENTHUYETVL2024.COM xin tổng hợp khung thời gian tính năng server để mọi người dễ theo dõi hơn

Tổng hợp tính năng hoạt động cày xu cá nhân

Hoạt Động Thời Gian Phần thưởng nỗi bật
Tín Sứ ( ngày 2 lần ) Cả ngày Tiền đồng, LB làm nhiệm vụ trùng sinh, Điểm kinh nghiệm....
Tống Kim

15h00,17h00,19h00,23h00

13h & 21h 

Tiền đồng,LB làm nhiệm vụ trùng sinh, Điểm kinh nghiệm....

Top 1 đến 20 được : Vàng Ném Điểm kinh nghiệm....

Vượt Ải Cả Ngày

Qua ải nhận được; 10 tiền đồng , điểm kinh nghiệm

Qua ải 28 nhận được: 300Tiền đồng, LB làm nhiệm vụ trùng sinh, Điểm kinh nghiệm....

Ải phòng mật thất ( lưu ý từ 10h đến 22h00 ) :mỗi nhân vật nhận được 3 Vàng Ném , hộ mạch đơn,chân nguyên đơn, Điểm kinh nghiệm.....

 Viêm Đế

8h25,10h25,12h25,14h25,

16h25,18h25,20h25,22h25

Quả ải nhận được; 20 tiền đồng , điểm kinh nghiệm

Qua ải 10 nhận được; 300 Tiền đồng, LB làm nhiệm vụ trùng sinh, Điểm kinh nghiệm....

Giết boss ải cuối nhận được; 3 Vàng Ném, hộ mạch đơn,chân nguyên đơn, Điểm kinh nghiệm....

Ngoài ra còn có thể tích điểm pk đổi vàng

Phong Lăng Độ 1h00,3h00,6h00,9h00,12h00,15h00,18h00,23h00

Giết boss thủy tặc nhận được:1 Vàng Ném , Bới thuyền thành công nhận LB làm nhiệm vụ trùng sinh, Điểm kinh nghiệm....

Vận Tiêu cá nhân cả ngày  100 tiền đồng, Điểm kinh nghiệm........
Boss Hoàng Kim 2h đến 22h giờ chẵn 2 tiếng 1 đợt boss 3 Vàng Ném 50 hổ mạch đơn 50 chân nguyên đơn tiểu và ngẫu nhiên các vật phẩm random khác
Boss Sát Thủ cả ngày ( 8con/nhân vật , được săn chung PT )  100 tiền đồng, Điểm kinh nghiệm........

Tổng hợp tính năng bang hội

Hoạt động Phần thưởng
Đại Boss Mộ Dung Toàn Chiến Long Động ( ngã 3 tường vân) : 10h30  250 Vàng Ném , điểm kinh nghiệm , vật phẩm random ........
Đại Chiến Boss Kiếm Tiên Lý Bạch Chiến Long Động ( ngã 3 la tiêu sơn ) :     11h00  250 Vàng Ném , điểm kinh nghiệm , vật phẩm random ........
Boss Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh Trên thuyền ( phong lăng độ đi thuyền ) : 12h15 300 Vàng Ném , điểm kinh nghiệm , vật phẩm random ........
Đại Boss Mộ Dung Toàn Chiến Long Động ( ngã 3 tường vân) :  19h30 250 Vàng Ném , điểm kinh nghiệm , vật phẩm random ........
Đại Chiến Boss Kiếm Tiên Lý Bạch Chiến Long Động ( ngã 3 la tiêu sơn ) :      20h00  250 Vàng Ném , điểm kinh nghiệm , vật phẩm random ........
Vận tiêu bang hội Chiến Long Động ( từ ngã 3 vũ di sơn đến ngã 3 la tiêu sơn ) : 20h30 350 Vàng Ném , điểm kinh nghiệm , vật phẩm random ........
Boss Trùm Cuối Chiến Long Động ( ngã 3 tường vân ) : 22h10 500 Vàng Ném, điểm kinh nghiệm , vật phẩm random ........