Hướng dẫn tân thủ thăng cấp TS6 và trang bị khủng

Hướng dẫn tân thủ TruyenThuyetVL2024.Com

1. Hỗ trợ tân thủ và nhập code khi tham gia game:
 
Hỗ trợ tân thủ ( nhận tại NPC tân thủ ) Quà tặng code ( nhập tại lễ quan )
 • Trùng sinh 5 Cấp 188
 • Trang bị Huynh Đệ +1
 • Trang bị Nhẫn Tinh Xão +1
 • Trang bị Hắc Thần +1
 • ff, Ấn, Trang Sức, Mặt Nạ +1
 • Thú cưỡi hoàng kim Hổ Lửa +1
 • Thổ địa phù thần hành phù vĩnh viễn
 • Lệnh bài tân thủ
 • Túi Hành Trang
 • Cống nguyệt quả dung ; 10
 • Phụng nguyệt quả dung ; 10
 • Nhất ky càng khôn phù
 • Túi máu Pk x99999999

2. Hướng dẫn tân thủ cách thăng cấp lên TS6 cấp 188 và trang bị nguyệt khuyết

 
Hình ảnh Ghi chú

Bắc Đẩu Lão Nhân
 • Trả nhiệm vụ tân thủ TS6
 • Người chơi sau khi thu thập đủ 5 loại kim bài
 • Trả nhiệm vụ sẽ được thăng cấp lên TS6 188
 • Trả nhiệm vụ sẽ nhận được nguyên liệu chế biến

Kim bài tống kim
 • Tống kim đạt trên 3000 điểm tích lũy trở lên
 • Sau khi trận đánh kết thúc sẽ nhận được trong rương

Kim bài viêm đế
 • Tham gia viêm đế qua ải 10
 • Sau khi vượt ải 10 viêm đế sẽ nhận được trong rương

Kim bài phong lăng độ
 • Sau khi hoàn thành phong lăng độ sẽ nhận được
 • Lưu ý những người lật thuyền té thường sẽ ko nhận được

Kim bài vượt ải
 • Tham gia vượt ải qua ải 28
 • Sau khi vượt ải 28 thành công sẽ nhận được trong rương

Kim bài tín sứ
 • Hoàn thành nhiệm vụ tín sứ sẽ nhận được kim bài
 
Sau khi thu thập đủ 5 loại kim bài các bạn đến Bắc Đẩu Lão Nhân 203/200 ba lăng huyện để trả nhiệm vụ lên TS6 ( Lưu ý : TS6 không cần cấp 200 , chỉ cần mang 5 loại kim bài VA, VD, TS, TK, PLD là được)
 

Tổng hợp các chức năng của Server